Sears Robuck Denim Snap Shirt Size LT

$75.00
| /

Armpit to armput 24"

Shoulder to cuff: 26" 

Shoulder to shoulder:19 

Shoulder to hem: 31"